Om oss

Om oss

Fairplay Chamber Music är en ideell förening utan ekonomiska intressen. Utbildningar, föreläsningar och konsertverksamhet finansieras uteslutande av biljettförsäljning, privata donationer och offentliga bidrag samt värdefulla resurser från våra samarbetsparter. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som stöder vår verksamhet. Utan er hade inget av detta varit möjligt!

Mål och värderingar

Mål och värderingar

Fairplay Chamber Music verkar för att skapa en miljö för kulturella utbyten på högsta internationella nivå. Vi vill även vara en del av de positiva och progressiva krafter som arbetar för att göra samhället till en bättre plats för alla. Därför väljer FCM att aktivt arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Några direkta resultat av detta är att:

 • Varje beslut på FCM tas med hänsyn till dess konsekvenser för miljö och klimat. Det innebär bland annat att artisters och studenters resor till och från festivalen endast får orsaka minimala koldioxidutsläpp, att maten som serveras de medverkande är vegetarisk och närodlad samt att inga engångsartiklar förekommer under evenemanget.
 • Fairplay Chamber Music har en tydlig jämställdhetspolicy och att festivalens artister alltid befinner sig inom intervallet 40/60 för respektive kön. Samma principer gäller FCMs styrelse och organisation.
 • Utbildningarna är kostnadsfria och utgår från studenternas/elevernas behov.
 • Samarbeten knyts med organisationer som delar FCMs mål och värderingar.
 • Arbetet med festivalens teman skall verka för att skapa ett fredligt, jämlikt och inkluderande samhälle.

Vi söker aktivt efter möjligheter och sätt att samarbeta med organisationer som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi vill att FCM ska gynna så många som möjligt och tar tacksamt emot alla förslag på hur vi kan utvecklas framöver.

Konstnärliga ledare

JAKOB KORANYI & PETER FRIIS JOHANSSON
grundare och konstnärliga ledare

Cellisten Jakob Koranyi och pianisten Peter Friis Johansson har varit nära vänner sedan studietiden. Tillsammans spelade de in sin debutskiva och de har genom åren genomfört otaliga musikaliska samarbeten.

Kulturhuset i Ytterjärna har varit en plats dit både Jakob och Peter återkommit regelbundet, både för att spela konserter och för att inspireras av den kreativa miljön. Efter att under en tid ha fokuserat på sina separata musikaliska projekt beslöt sig Jakob och Peter för att sommaren 2017 gemensamt sjösätta Fairplay Chamber Music, då under namnet Järna Festival Academy.

Fairplay Chamber Music är ett mångfacetterad forum som genom konst, vetenskap och utbildning vill föra ett samtal kring de stora frågor som påverkar vår samtid. FCM erbjuder en mängd programpunkter, av vilka flera är kostnadsfria, till flera målgrupper. Varje år erbjuds kostnadsfri utbildning på högskolenivå till 24 utvalda studenter, barnkonserter och opera samt inte minst kammarmusikkonserter i världsklass. FCM samarbetar med El Sistema Södertälje samt andra lokala organisationer och företag som delar målet att på ett meningsfullt sätt bidra till kulturlivet och samhället i stort.

Medarbetare

Magda Boreson
Producent

Magda Boreson är utbildad cellist vid ArtEZ University of Arts i Zwolle, Nederländerna och har en bachelorexamen i klassisk cello. Hon har därefter utbildat sig inom kulturproduktion vid Stockholms Universitet och arbetar nu främst som producent inom kultur och konsertverksamhet. Magda har också studerat samhällsplanering och har ett särskilt intresse för hållbarhet och kulturens roll i samhället.

Magda arbetar även som producent för barockorkestern Rebaroque och festivalen Gränslandet.

Pauline Claise
Akademiansvarig

Pauline Claise är Akademins administratör och värdinna. Med en fransk far och en svensk mamma, och efter att ha bott i Spanien i fem år, är Pauline bekväm med att prata många olika språk. Pauline tog sin naturvetenskapliga gymnasieexamen 2015 för att sedan delta i det internationella ungdomsinitiativprogrammet YIP i Järna där hon studerade socialt entreprenörskap. Pauline har sedan dess påbörjat en kandidatexamen i hållbarhet och ekonomi vid Stockholms universitet.

Pauline, som också har arbetat som både lärare och ungdomsledare, spelar piano och har alltid haft ett intresse för musik.

Pauline har jobbat på Kulturhuset i Ytterjärna som värdinna och scenarbetare sedan våren 2017. Genom Kulturhuset träffade hon Peter Friis Johansson och Jakob Koranyi och har sedan varit en del av organisationen sedan den grundades.

Volontärer

Volontärer utgör en ovärderlig del av upplevelsen kring Fairplay Chamber Music. Vi erbjuder enrad positioner anpassad utifrån varierande förkunskaper, intressen och tidsutgång.

Som volontär får du en unik möjlighet att uppleva festivalen från bakom kulisserna. Samtidigt som du blir en uppskattad del av FCMs växande familj lär du känna andra musikälskande volontärer och våra festivalartister.

Volontärarbete omfattar bland annat:

 • Chaufförer
 • Konsert- och publikvärdar
 • Artistvärdar
 • Biljettförsäljning
 • Administration
 • Fundraising
 • Marknadsföring och PR

Som ett tecken på vår tacksamhet får alla volontärer:

 • Ett festivalpass som ger fri entré på samtliga* ordinarie evenemang
 • JFA goodie-bag
 • ​Förmånliga priser och rabatter på Ytterjärna Hotell och Järna Kafé under festivalen

Är du intresserad att bli volontär? Skicka ett e-mail till contact@jarnafestivalacademy.com med följande information:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Kort beskrivning av de områden som du är intresserad och kompetent inom
 • Din tillgänglighet under festivalen

Antalet volontärer inom vissa områden kan vara begränsat och vi ser fram emot att föra ett samtal med dig om hur du bäst kan vara en del av Fairplay Chamber Music.

*Alla konserter, föreläsningar och filmvisningen ingår i festivalpasset. Open Skyspace framförs i det unika konstverket Skyspace av James Turrell med utrymme för endast 20 besökare och ingår ej i Festivalpass eller serier/paket. Med Festivalpass får du möjlighet att boka biljett till Open Skyspace med 200,- kronor rabatt.

Stöd oss

Är du intresserad av att stödja FCM och bli en av våra mecenater, sponsorer eller partners? Vårt mecenatprogram är ett utmärkt sätt för dig att stödja verksamheten och ansluta dig till andra som delar din passion för kvalitativ kultur, utbildning och musik. Du blir en uppskattad del av Fairplay Chamber Musics familj och medskapare av vår spännande framtid.

Kontakta oss så att våra konstnärliga ledare kan diskutera vilken typ av samarbete som passar just dig eller ditt företag.

contact@jarnafestivalacademy.com

 

SPONSORNIVÅER

BRONS – 5.000,- kronor

 • Två festivalpass
 • Omnämnande online
 • Inbjudningar till privata evenemang för sponsorer

 

SILVER – 25.000,- kronor

 • Samtliga ovannämnda förmåner

+ Inbjudan till middag med artisterna under festivalen

 

GULD – 50.000,- kronor

 • Samtliga ovannämnda förmåner

+ Presenterad som sponsor av en av dig utvald artist*

 

PLATINUM – SEK 100.000,-

 • Samtliga ovannämnda förmåner

+ Presenterad som sponsor av en av dig utvald konsert*

 

DIAMOND – starting at SEK 250.000,-

 • Presenterad som en av festivalens huvudsponsorer.

 

* I urval bland ordinarie artister och konserter.