Imaginary Alien

Sedan urminnes tider har människan samarbetat i grupp. Det har fått oss att utveckla en avancerad empatisk förmåga, vi känner intuitivt vad våra vänner upplever och kan sätta oss in i vad vi ska göra för att de ska må bättre. I modern forskning lyfts nu människans samarbetsförmåga och empati fram som de viktigaste faktorerna till vår arts globala dominans. Vem som tillhör den egna gruppen har dock ofta visat sig vara historiskt godtyckligt och att sträcka vår empati utanför den upplevda gemenskapen kräver en medveten ansträngning. Hur ska vi hantera dessa mekanismer idag? Historien har visat vad som står på spel när vår förmåga till empati brister.

Imaginary Alien är en tematisk serie som över 11 publika evenemang undersöker gränserna för vår empati. Musik, teater och dans samverkar med föreläsningar och filmvisning för att inför varje lyssnare åskådliggöra hens omedvetna empatiska sfärer. Serien tar inte politisk ställning men belyser empatins mekanismer så att lyssnaren ser sig själv och sitt handlande med nya ögon. Därigenom utnyttjas konstmusikens starka emotionella anslag som en positiv kraft för människan och samhället. Titeln Imaginary Alien syftar till att åskådliggöra främlingskapets flyktiga natur.